คำชี้แจง: ความกล้าในการสร้างสันติภาพ

คำชี้แจง: ความกล้าในการสร้างสันติภาพ

ในการฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีของการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเยอรมนีได้ประกาศคำประกาศ “ความกล้าแห่งการสร้างสันติภาพ” (“Mut zum Frieden”) ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารคริสตจักรฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2018 “Adventisten heute” ในถ้อยแถลง ผู้นำคริสตจักรมิชชั่นในเยอรมนีแนะนำให้สมาชิกไม่เข้าร่วมในสงครามทั้งทางตรงและทางอ้อม

การประกาศเริ่มต้นด้วยคำว่า:

“เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ไม่ได้หมายความว่าสันติภาพจะเริ่มต้นขึ้น” นี่คือบทเรียนที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นเพียงบทนำสู่สงครามสมัยใหม่ ด้วยสงครามไซเบอร์ การโจมตีด้วยโดรน ระบบอาวุธอัตโนมัติ ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ ชีวภาพ และเคมี (NBC) และการก่อการร้ายทั่วโลก วิถีแห่งสงคราม การสู้รบในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมากอีกครั้ง เส้นแบ่งของความขัดแย้งและฝ่ายที่ทำสงครามมักไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนอีกต่อไป เพื่อเป็นการรำลึกถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 และในมุมมองของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ผู้นำของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเยอรมนีต้องการย้ำเตือนถึงจุดยืนของคริสเตียน-มิชชั่น ดังที่ได้กล่าวไว้ในถ้อยแถลงของคริสตจักร “ความรู้สึกผิดและความล้มเหลว” ในปี 2014 ควรระลึกไว้เสมอว่าสงครามไม่ใช่แค่เพียง “ความขัดแย้งทางทหารทุกครั้งเกิดจากผลประโยชน์ที่เปิดเผยและซ่อนเร้นซึ่งมาแทนที่การแสวงหาความยุติธรรมอย่างแท้จริง” ชะตากรรมของผู้คนในพื้นที่ความขัดแย้งมักมีความสำคัญรองลงมา ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของสหภาพเยอรมันตะวันตกและเยอรมันใต้ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในขณะนั้นจึงเน้นย้ำในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2526 ว่า “วันนี้เราปฏิเสธสงครามไม่ว่าในรูปแบบใด” ภัยคุกคามจากสงครามและสงครามเองสร้างความหวาดกลัวและนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สันติภาพจึงถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง แต่เช่นกัน ลัทธิชาตินิยมที่มากเกินไปกับการแบ่งเขตที่ก้าวร้าวจากประเทศอื่น ๆ ทำให้เกิดความกลัวและคุกคามสันติภาพ นอกจากนี้ การผลิตอาวุธทางอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

ทูตแห่งสันติภาพและการปรองดอง 

ถ้อยแถลงเน้นเพิ่มเติมว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเรียกผู้ติดตามพระองค์ให้เป็นผู้สร้างสันติ” เมื่อผู้คนอยู่ร่วมกับพระเจ้าอย่างสันติ พวกเขาแสวงหาสันติสุขกับมนุษย์ด้วย เพราะสันติภาพเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้และแทรกซึมอยู่ในทุกด้านของชีวิต ด้วยเหตุนี้ การประกาศในปี 2014 โดยการนำของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเยอรมนี ในโอกาสที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นเมื่อ 100 ปีก่อน ยังระบุว่า: “เราเชื่อว่าการทำหน้าที่เป็นทูตแห่งสันติภาพและการปรองดองใน สาวกของพระเยซูปฏิบัติตามคำแนะนำของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้ดีที่สุด” 

ไม่มีบริการสมัครใจในกองทัพเยอรมัน (Bundeswehr)

ดังนั้น คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสในเยอรมนีจึงแนะนำสมาชิกและยุวชนมิชชั่น “อย่าเข้าร่วมในสงครามโดยตรงโดยสมัครใจเข้าประจำการในกองทัพเยอรมัน หรือทางอ้อมโดยช่วยเตรียมสงครามโดยเข้าร่วมในการผลิตอาวุธและ อุปกรณ์เสริมรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ” นับตั้งแต่การยุติการเกณฑ์ทหารในเยอรมนีในปี 2554 กองทัพเยอรมันเสนอสิ่งจูงใจแก่อาสาสมัคร เช่น การฝึกอาชีพหรือการศึกษาระดับปริญญา “คริสตจักรของเราไม่สนับสนุนให้ใครเข้าร่วมกองทัพเพราะ แนวคิดพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้ของพระคัมภีร์…” ศิษยาภิบาลเท็ด เอ็น.ซี. วิลสัน ประธานคริสตจักรมิชชั่นโลก กล่าวเขาชี้ให้เห็นว่าคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไม่เคยละทิ้ง “คำให้การทางประวัติศาสตร์เพื่อสันติภาพและการบริการที่ไม่สู้รบ” นับตั้งแต่ก่อตั้ง 

ผู้สร้างสันติเริ่มต้นในสวนหลังบ้านของพวกเขาเอง 

สมาชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสถูกเรียกร้องให้ใช้ความรับผิดชอบของตนในโลกนี้โดยปราศจากความรุนแรง เนื่องจากพวกแอดเวนติสต์เชื่อว่าด้วยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู อาณาจักรแห่งสันติสุขของพระเจ้า “มาถึงเรา” พวกเขาควรเข้าใกล้อาณาจักรแห่งสันติภาพนี้ในวันนี้ผ่านทางพฤติกรรมของพวกเขา

การตัดสินใจเกือบเป็นเอกฉันท์ 

คำประกาศ “ความกล้าแห่งการสร้างสันติภาพ” (“มุต ซุม ฟรีเดน”) ได้รับการอนุมัติและเผยแพร่เพื่อเผยแพร่โดยมีเพียงหนึ่งเสียงคัดค้านในระหว่างการประชุมประจำปีของคณะกรรมการสมาชิก 51 คนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในอัลเทนา/เวสต์ฟาเลีย ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2017 ศิษยาภิบาล Werner Dullinger (Ostfildern ใกล้ Stuttgart) เป็นประธานของคณะกรรมการสหภาพเยอรมันใต้ และบาทหลวง Johannes Naether (ฮันโนเวอร์) รองประธานสหภาพเยอรมันเหนือแห่งคริสตจักร Seventh-day Adventist สมาชิกที่ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการคือสมาชิกของคณะกรรมการสหภาพทั้งสอง มีประมาณ. เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส 35,000 คนในโบสถ์ 558 แห่งในเยอรมนี 

ไม่ใช่ผู้ต่อสู้ในสงครามกลางเมืองอเมริกาแล้ว 

ตามคำกล่าวของบาทหลวงโฮลเกอร์ ทอยเบิร์ต หัวหน้าแผนกต่อต้านการรับราชการทหารและสันติภาพของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดเวนตีสในเยอรมนี คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา (พ.ศ. 2404-2408) ในเวลานั้นมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายแอดเวนติสต์เพียง 3,500 คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในรัฐสหภาพ (รัฐทางเหนือ) ของสหรัฐอเมริกา พวก​เขา​เป็น​ปรปักษ์​กับ​การ​เป็น​ทาส. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเชื่อในศาสนาคริสต์ของพวกเขา พวกเขาจึงปฏิเสธที่จะยุติการเป็นทาสด้วยกำลังอาวุธ รัฐบาลสหภาพยอมรับว่าพวกเขาเป็น “ผู้ไม่ต่อสู้” และมิชชันนารีที่ถูกเกณฑ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ไม่ต่อสู้ที่ปราศจากอาวุธในการให้บริการทางการแพทย์ แต่มันเกิดขึ้นที่ Adventists ถูกปฏิเสธสิทธิ์นี้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและถูกส่งไปยังกองทหารต่อสู้ ผู้ที่ปฏิเสธที่จะจับอาวุธถูกคุกคามด้วยศาลทหารและการประหารชีวิต ในสถานการณ์เช่นนี้ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีส่วนตัวของบุคคลนั้นต้องตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือไม่ 

ดำรงตำแหน่งผู้ไม่ต่อสู้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง – ยกเว้นในเยอรมนี

credit : เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง