ADRA เปิดตัว “เด็กทุกคน ทุกที่. ในโรงเรียน.” การรณรงค์เรียกร้องทั่วโลก

ADRA เปิดตัว “เด็กทุกคน ทุกที่. ในโรงเรียน." การรณรงค์เรียกร้องทั่วโลก

สำนักงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่น (ADRA) ประกาศในสัปดาห์นี้ถึงแคมเปญรณรงค์ระดับโลกชุดใหม่ “เด็กทุกคน ทุกที่. ในโรงเรียน.” การรณรงค์ครั้งนี้เป็นการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนถึงผู้นำทั่วโลกว่า เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ เพศ ศาสนา หรือกำเนิด มีสิทธิได้รับและสำเร็จการศึกษา และการอยู่ในโรงเรียนถือเป็นการตระหนักในคุณค่า และศักยภาพของเด็กแต่ละคน

แคมเปญนี้ตั้งเป้าที่จะรวบรวมรายชื่อให้ได้หนึ่งล้านคนภายในปี 2563 

ผ่านความพยายามระดับรากหญ้าโดยความร่วมมือกับคริสตจักรมิชชั่น และเรียกร้องให้ผู้นำโลกดำเนินการเพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตโดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์และพันธนาการของความยากจนข้ามรุ่น สำนักงาน ADRA 131 แห่งทั่วโลกได้ให้การสนับสนุนแคมเปญระดับโลกนี้แล้ว

“เด็กทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า—มีค่า มีเอกลักษณ์ และเปี่ยมด้วยศักยภาพอันน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม ความยากจน การแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ความไม่เท่าเทียม ความทุพพลภาพ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เด็กจำนวนมากต้องไม่ได้เรียนหนังสือ นี่คือเหตุผลที่เราเรียกร้องให้มีการลงทุนด้านการศึกษามากขึ้นทั่วโลก และเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคน ถึงเวลาแล้วที่เราจะให้ความสำคัญสูงสุดกับการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเติมเต็มศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้” Jonathan Duffy ประธาน ADRA กล่าว

การศึกษาของยูเนสโกในปี 2018 รายงานว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยในการลดเด็ก วัยรุ่น และเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ปี 2012 และตั้งแต่ปี 2016 เด็กมากกว่า 262 ล้านคนทั่วโลกยังคงไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในห้าของประชากรโลกในกลุ่มอายุนี้ นอกจากนี้ มีรายงานว่าระดับความยากจนในระดับสูงเชื่อมโยงกับอัตราการขาดเรียน

“เด็กทุกคน ทุกที่. ในโรงเรียน. การรณรงค์สร้างจากประเพณีอันยาวนาน

ของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทุกคน นั่นคือการยืนหยัดสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และการปกป้องและความสมบูรณ์ของครอบครัว” ดัฟฟี่กล่าว “มันเป็นคำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับผู้สนับสนุนทุกคนที่จะยืนหยัดกับการเคลื่อนไหวที่นำโดย Adventist และนำหลักการที่เรายึดถือปฏิบัติไปใช้จริง”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ADRA เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในประเด็นความยุติธรรมทางสังคมต่างๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับชุมชนที่มีความเชื่อในการสนับสนุนผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ และผู้พลัดถิ่นในช่วงวันผู้ลี้ภัยโลกและวันสะบาโตผู้ลี้ภัยโลก โดยให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่เปราะบางผ่านการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ความพยายามและการเข้าถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพลัดถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ADRA ยังผลักดันให้ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดยสนับสนุนแคมเปญ “ยุติเดี๋ยวนี้” ซึ่งนำโดยกระทรวงสตรีของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

หากต้องการลงนามในคำร้อง โปรดไปที่ADRA.org/InSchool/Petition

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือแหล่งข้อมูลโปรดไปที่ ADRA.org/InSchool/Resources

เกี่ยวกับ ADRA: Adventist Development and Relief Agency เป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของคริสตจักร Seventh-day Adventist งานของมันให้อำนาจแก่ชุมชนและเปลี่ยนแปลงชีวิตทั่วโลกโดยการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและการบรรเทาภัยพิบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ADRA.org

credit : สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์