เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ผู้ตรวจ-สทศ. เร่งแก้ปัญหาเลื่อนดูกระดาษคำตอบ O-NET/GAT/PAT เหตุโควิด-19

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ผู้ตรวจ-สทศ. เร่งแก้ปัญหาเลื่อนดูกระดาษคำตอบ O-NET/GAT/PAT เหตุโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมร่วมกับกับ นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรณี สทศ. ประกาศเลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ออกไปทั้งที่มีการประกาศคะแนนผลสอบแล้ว

โดยอ้างเหตุผลเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

ทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าตรวจทานผลการสอบเกิดข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำคะแนนไปใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายนนี้ จึงมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

หลังการประชุม นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตามปกติผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประกาศผลสอบแต่เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 สทศ. ได้มีประกาศเลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบไปก่อน ทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าตรวจทานผลการสอบเกิดข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำคะแนนไปใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เร่งแสวงหาข้อเท็จจริง และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมผู้ร้องเรียนถึงแนวทางออกที่เหมาะสมเพื่อจะเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนได้ทันสถานการณ์ และเห็นว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับเป็นช่วงภาวะวิกฤตของประเทศไทยและทั่วโลก จึงมีข้อจำกัดด้านการเดินทางและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจคะแนนของ สทศ. ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติขอให้ สทศ. ดำเนินการจัดให้ผู้ร้องเรียนจำนวน 44 ราย เป็นตัวแทนของผู้เข้าสอบได้เข้าตรวจกระดาษคำตอบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากระบวนการทำงานของสทศ. มีความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ โดยให้ดำเนินการภายใน 3 วัน นับจากวันนี้ (15 เม.ย.) และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในวันที่ 20 เม.ย. 2563 และขอให้ สทศ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้ร้องเรียนซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

ขอคืนเงินประกันน้ำประปา เริ่ม 15 เมษายน วิธีลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ PWA.co.th คืนเงินประกันน้ำประปา – การประปาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตราช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมาตราการของการประปาที่ออกมามีดังนี้

มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ และผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ. สาขาในพื้นที่ได้เลย

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

เปิดแล้ว! การเคหะแห่งชาติ ลงทะเบียนพักชำระ-ปลอดค่าเช่า 3 เดือน วันที่ 15 เม.ย. 2563 การเคหะแห่งชาติ ได้มีมาตรการเยียวยาลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนการเคหะแห่งชาติช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้ พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน (งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้อ อาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง

8 โมงเช็กที่นี่ ! ติดเครดิตบูโร ลงทะเบียนออมสิน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ได้หรือไม่ ?

เช็กสิทธิ์ การลงทะเบียนธนาคารออมสิน “เงินกู้ฉุกเฉิน” 10,000 – 50,000 บาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และคนที่มีรายได้ประจำ เปิดเงื่อนไข ชี้ติดเครดิตบูโร กู้ได้หรือไม่

จากกรณี ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน เริ่มวันแรก 15 เมษายน 2563 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องมีหลักประกัน และ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท ซึ่งต้องมีหลักประกัน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

กระทั่งช่วงเย็น ทางธนาคารออมสิน ได้ขอปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากมีลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารของเว็บไซต์ธนาคารฯ และระบบลงทะเบียนเกิดความขัดข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและทำการทดสอบระบบใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเวลา 08.00 น. วันนี้ (16 เม.ย.)

ทั้งนี้ ในวันแรกของการลงทะเบียนธนาคารออมสิน (15 เม.ย.) มียอดผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 2,462 ราย สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง